Video Nadzorni Sistemi in Rešitve

Naloge varnostnika pri varovanju prireditev v gostinskih lokalih

Kdo je lahko varnostnik?

 • polnoletna oseba,
 • je zdrav in ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
 • ima pridobljeno veljavno licenco NPK varnostnik,
 • je usposobljen za varovanje prireditve v gostinskih lokalih,
 • pozna varovano območje in načrt varovanja,
 • pozna in je strokovno usposobljen za uporabo tehničnih sredstev,
 • pri delu uporablja ustrezno varnostno opremo,
 • varovanje izvaja v predpisani službeni uniformi,
 • pri izvajanju varovanja ne sme biti oborožen.

Naloge in pravice varnostnika:

 • skrbi za red in varnost na prireditvi,
 • prepreči dostop osebam, ki bi želele na prireditev prinesti nedovoljene predmete,
 • prepreči dostop osebam, ki so vidno pod vplivom alkohola in za katere je možno pričakovati, da bodo kršile in ogrožale red na prireditvi,
 • postavi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote, če je to potrebno za varno izvajanje prireditve,
 • vzpostavi in vzdržuje komunikacijo in delovno sodelovanje z varnostno-nadzornim centrom, izvajalci varovanja, varnostniki varovanih oseb, redarji, naročnikom oz. vodjo prireditve in policijo,
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je to potrebno,
 • pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred prireditvijo, med njo in po njej,
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo,
 • pozna navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih,
 • vizualno nadzira varovano območje,
 • prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju,
 • ureja cestni promet,
 • pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila,
 • sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev,
 • pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategorijah udeležencev,
 • prepozna in po potrebi odvzame nevarne predmete,
 • obvlada uporabo različnih varnostno-tehničnih sredstev,
 • varuje parkirišča, odre in garderobe,
 • zna komunicirati z agresivnimi osebami,
 • usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja,
 • prepreči pojave vandalizma,
 • pozna pomen cestnih zapor,
 • pozna vire požarne ogroženosti.

Vpliv video nadzornega sistema na poslovanje

 • 4K Video Nadzorni Sistemi Bodočnosti >

  Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti Z prihodom napredne tehnologije na TV sprejemnikih in visoke ločljivosti 4K, se ta tehnologija Preberi več...
 • Zakonodaja o Video Nadzornih Sistemih >

  Zakonodaja in pravila za uporabo video nadzornega sistema Področje video nadzora pokriva Zakon o varstvu osebnih podatkov -1 Po določbah Preberi več...
 • Videonadzor dostopa v poslovne prostore >

  Videonadzor dostopa v poslovne prostore Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se skladno z določbami 75. člena ZVOP-1 Preberi več...
 • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah >

  Videonadzor v večstanovanjskih stavbah Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in Preberi več...
 • Videonadzor znotraj delovnih prostorov >

  Videonadzor znotraj delovnih prostorov Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer: kadar je Preberi več...
 • 1