Zaščita proti krajam v trgovinah

Zaščita proti krajam v trgovini

Kako se zaščititi proti krajam v trgovini

Gospodarska kriza v Evropi traja že nekaj let in je potisnila veliko ljudi v revščino. Posledično so se povečale tudi kraje v trgovinah. Zadnja leta se povečuje tudi kraja hrane, zato se povečuje tudi naš obsega dela v živilskih trgovinah.

Lastnik trgovine ima na voljo več rešitev s katerimi lahko oteži kraje, vendar pa jih ne bom mogel v celoti preprečiti:

  • Varnostnik - hišni detektiv v civilni obleki
  • Uniformirani varnostnik
  • elektronska zaščita blaga (magnet ali magnetna nalepka, detektor na izhodu)
  • zaščita s senzorskimi vrvicami (primerno za trgovine z mobiteli, računalniki, belo tehniko,...)
  • senzorji v vitrinah (ti se aktivirajo ob poskusu neavtoriziranega odpiranja vitrin)
  • zaščita z barvilom (ampule z barvami pritrjene na oblačila) (
  • navidezno ogledalo (pisarniško okno zaščiteno z reflektivno folijo, ki omogoča enosmerni pogled iz pisarne v trgovino)
  • mehanska zaščita in anti-theft vrvice

Včasih so zaposleni večji tatovi kot zunanji storilci na kar je potrebno biti posebaj pozoren. Pravi delodajalec bo pravilno izbiral sodelavce, ter poštene in delovne ustrezno nagrajeval in motiviral.

Tatovi so iznajdljivi in iščejo pomanjkljivosti v varnostnem sistemu. Uporabljajo različne motilce in prenosne magnete. Klemm Security ima bogate izkušnje in usposabljamo svoje varnostnike, da pridobijo občutek za razpoznavanje tatov še pred izvršeno tatvino. Žal pa ne mi ne tehnologija ne more preprečiti vseh tatvin. Lahko pa delo tatovom močno otežimo in se borimo proti njim.

Izkušnja KLEMM Hrvaška z tatovi v trgovinskih centrih

Kako v Avstralijii skrbijo za tatove v trgovinskih centrih