Reditelj na javni prireditvi

Varovanje Javnih Prireditev

Organizacija in izvedba prireditve

Ali potrebujem najeti varnostno službo in varnostnike za javno prireditev?

Odgovor: DA. Organizacijo varovanja na javni prireditvi določa UREDBA o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah, ki pravi, da je potrebno za vsako zbiranje, shod ali prireditev organizirati ustrezno varovanje.

KLEMM SECURITY ima licenco za opravljanje dejavnosti "Varovanje javnih zbiranj", ter pomaga naročniku že v fazi načrtovanja, ter v vseh naslednjih fazah do same izvedbe prireditve.

1. faza - predstavitev ideje organizatorja varnostni službi

V tej fazi se na prvem osebnem sestanku pogovorita organizator dogodka, ter izvajalec varovanja. Izmenjata si podatke, ideje, potrebe in termine o izvedbi javne prireditve. Varnostna služba naročniku svetuje kaj je vse potrebno za izvedbo dogodka in kako se ti koraki dosežejo.

2. Faza - načrtovanje

Še preden se odločimo za prijavo dogodka pri ustreznih ustanovah vam pri Klemm Security pomagamo načrtovati vse potrebno za javno prireditev:

  • ocena števila obiskovalecev, ki se bodo udeležili prireditve
  • iskanje primerne lokacije za prireditev
  • v primeru vstopnic vam svetujemo o načinu prodaje le-teh
  • ureditev prizorišča in ureditev dostopnih poti
  • urejanje parkirišča
  • usmerjanje obiskovalec v prihodu in odhodu

3. Faza - ogled lokacije in prizorišča

Skupaj z organizatorjem si ogledamo lokacijo prizorišča. Ocenimo število potrebnih varnostnikov za kvalitetno varovanje premoženja in ljudi. Pogovorimo se tudi o potrebi reševalne in gasilske službe, ter o njeni lokaciji na prizorišču.

4. Faza - Izdelava varnostnega načrta

Varnostni načrt po zakonu lahko izdela varnostni manadžer, ki je zaposlen pri Klemm Security. Organizatorju prireditve se poda ocena o stopnji tveganja, program varovanja, ter načrt fizičnega varovanja. V načrtu se določi lahko potreba po sodelovanju in prisotnosti policije, reševalcev ali gasilcev. Načrtujemo prometni režim, parkirišče, vhode in izhode, VIP cono, "backstage", požarno varnost itd. Z načrtom lahko organizator izvede prijavo prireditve pri pristojnih ustanovah.

5. Faza - Prijava dogodka pri državnih ustanovah

Ko organizator ima izbrano lokacijo, varnostno službo, izdelan varnostni načrt lahko odda vlogo za prijavo prireditve in pridobitev pozitivnega soglasja za izdajo dovoljenja s katero se lahko prične organizacija prireditve. Vlogo se odda na pristojno Upravno Enoto, ter se tudi obvesti pristojno lokalno Policijsko Postajo.

6. Faza - pridobljena dovoljenja in začetek priprav na prireditev

Ko organizator pridobi vsa ustrezna dovoljenja, mnenja in priporočila lahko začne z pripravami na izvedbo prireditve. Na prizorišču dogodka bo varnostna služba uredila postavitev varnostne ograje, izdelavo koridorjev (vhodi, izhodi, toalete, itd.). Varnostna služba lahko poskrbi tudi za usmerjevalne table, talne označbe in druge vizualne znake. V času pripravljanja prizorišča bo varnostna služba varovala organizatorja in njegovo opremo pred nepooblaščenimi osebami.

7. Faza - izvedba javne prireditve

Po vseh prejšnjih pripravljanih fazah je končno prišel dan izvedbe javne prireditve. Varnostna služba organizira varnostnike, jih pozicionira na ključne določene točke, zasnovane v varnostnem načrtu. Med prireditvijo varnostna služba skrbi za varnost obiskovalcev, ter odstranjuje posameznike, ki bi se neprimerno vedli in ogrožali sebe ali druge obiskovalce.

8. Faza - zaključek prireditve

Po končani prireditvi varnostna služba poskrbi za miren razhod obiskovalcev. Varnostniki so še vedno prisotni na prizrošču in skrbijo za varnost organizatorja in njihove opreme, da lahko ti nemoteno pospravijo svojo opremo. Sledi še zaključni sestanek, kjer ocenimo izvedbo dogodka, ter si izmenjamo mnenja.

V podjetju Klemm Security varovanje javnih prireditev, shodov in prireditev jemljemo zelo resno in se nanje pripravimo strokovno in profesionalno. Cilj varnostni službi kot organizatorju je, da bodo obiskovali varno obiskali prireditev, ter se vrnili domov v veselem razpoloženju z lepimi spomini na prireditev.

Javna prireditev in prikaz dela varnostnikov