Video Nadzorni Sistemi in Rešitve

Postopek pridobitve dovoljenja

Prijava – sprejema pristojna policijska postaja

 • predpisan obrazec
 • osebno s strani odgovorne osebe organizatorja
 • v 2 (dveh) izvodih
 • organizacija shoda - najmanj tri dni pred dnevom shoda
 • organizacija prireditve - najmanj pet dni pred dnevom prireditve

Dovoljenje – pristojna upravna enota

 • razprava na pristojni upravni enoti
 • organizacija prireditve - najmanj sedem dni pred dogodkom
 • organizacija prireditve na območju več upravnih enot - pridobiti dovoljenje posamezne upravne enote
 • organizacija športne prireditve, kolesarske dogodka, avto-moto dogodka - najmanj 30 dni pred dogodkom
 • obvestiti lokalno skupnost (občino)
 • pridobiti soglasje lastnika prireditvenega prostora
 • pridobiti dovoljenje za čezmerni hrup
 • pridobiti dovoljenje za cestno zaporo
 • druga dokazila o varni izvedbi

Več istovrstnih prireditev na istem kraju v roku manj kot 6 mesecev – ena prijava za vse prireditve

Organizator mora shod ali prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje,da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje

Organizator mora določiti vodjo - najmanj 18 let in psihofizično sposoben

Vpliv video nadzornega sistema na poslovanje

 • 4K Video Nadzorni Sistemi Bodočnosti >

  Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti Z prihodom napredne tehnologije na TV sprejemnikih in visoke ločljivosti 4K, se ta tehnologija Preberi več...
 • Zakonodaja o Video Nadzornih Sistemih >

  Zakonodaja in pravila za uporabo video nadzornega sistema Področje video nadzora pokriva Zakon o varstvu osebnih podatkov -1 Po določbah Preberi več...
 • Videonadzor dostopa v poslovne prostore >

  Videonadzor dostopa v poslovne prostore Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se skladno z določbami 75. člena ZVOP-1 Preberi več...
 • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah >

  Videonadzor v večstanovanjskih stavbah Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in Preberi več...
 • Videonadzor znotraj delovnih prostorov >

  Videonadzor znotraj delovnih prostorov Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer: kadar je Preberi več...
 • 1