Telesni Stražar

Zakonodaja o Telesnem Stražarju

Področje dejavnosti varnostnikov telesnih stražarjev ureja "Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)".

Izvlečki iz zakona, ki se nanašajo na področje dejavnosti varnostnikov telesnih stražarjev:


5. člen - (pomen izrazov)

...

24. varnostnik ali varnostnica (v nadaljnjem besedilu: varnostnik) je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti v skladu s tem zakonom (varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik, varnostnik telesni stražar in varnostni menedžer);


25. varnostno osebje je skupen izraz za osebje (varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik, operater VNC, varnostnik telesni stražar, varnostni menedžer, varnostni tehnik in pooblaščeni inženir varnostnih sistemov), ki pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in nima statusa uradne osebe v skladu z zakonom, ki določa kazniva dejanja;

...

29. varovanje oseb je varovanje fizičnih oseb z varnostniki telesnimi stražarji, ki varujejo življenja, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb;

...


33. člen - (posebni pogoji)

...

(2) Prosilec za službeno izkaznico za varnostnika nadzornika mora poleg splošnih pogojev iz 32. člena tega zakona imeti najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju varovanja, za operaterja VNC najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja, za varnostnika telesnega stražarja in varnostnega menedžerja pa najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja.

...

61. člen - (delovna obleka

...

(3) Varnostnik telesni stražar lahko varovanje oseb opravlja v civilni obleki. Varnostni menedžer lahko neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in izvaja ukrepe varnostnika samo v delovni obleki.

...

Prikaz poteka dela telesnega stražarja

  • Kdo je lahko "Telesni Stražar" >

    Telesni stražar je lahko oseba, ki izpolnjuje sledeče pogoje: da je star najmanj 18 let; da ima državljanstvo države članice Preberi več...
  • Dodatni pogoji za opravljanje poklica Telesni Stražar >

    Dodatni pogoji da je v izvrstni telesni kondiciji, da je 100-odstotno zdrav, sposobnost rokovanja z orožjem, dobro poznavanje borilnih veščin, Preberi več...
  • Zakonodaja o Telesnem Stražarju >

    Področje dejavnosti varnostnikov telesnih stražarjev ureja "Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)". Izvlečki iz zakona, ki se nanašajo na področje dejavnosti Preberi več...
  • 1