Varovanje Gostinskih Lokalov

Naloge varnostnika pri varovanju prireditev v gostinskih lokalih

Kdo je lahko varnostnik?

 • polnoletna oseba,
 • je zdrav in ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
 • ima pridobljeno veljavno licenco NPK varnostnik,
 • je usposobljen za varovanje prireditve v gostinskih lokalih,
 • pozna varovano območje in načrt varovanja,
 • pozna in je strokovno usposobljen za uporabo tehničnih sredstev,
 • pri delu uporablja ustrezno varnostno opremo,
 • varovanje izvaja v predpisani službeni uniformi,
 • pri izvajanju varovanja ne sme biti oborožen.

Naloge in pravice varnostnika:

 • skrbi za red in varnost na prireditvi,
 • prepreči dostop osebam, ki bi želele na prireditev prinesti nedovoljene predmete,
 • prepreči dostop osebam, ki so vidno pod vplivom alkohola in za katere je možno pričakovati, da bodo kršile in ogrožale red na prireditvi,
 • postavi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote, če je to potrebno za varno izvajanje prireditve,
 • vzpostavi in vzdržuje komunikacijo in delovno sodelovanje z varnostno-nadzornim centrom, izvajalci varovanja, varnostniki varovanih oseb, redarji, naročnikom oz. vodjo prireditve in policijo,
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je to potrebno,
 • pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred prireditvijo, med njo in po njej,
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo,
 • pozna navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih,
 • vizualno nadzira varovano območje,
 • prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju,
 • ureja cestni promet,
 • pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila,
 • sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev,
 • pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategorijah udeležencev,
 • prepozna in po potrebi odvzame nevarne predmete,
 • obvlada uporabo različnih varnostno-tehničnih sredstev,
 • varuje parkirišča, odre in garderobe,
 • zna komunicirati z agresivnimi osebami,
 • usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja,
 • prepreči pojave vandalizma,
 • pozna pomen cestnih zapor,
 • pozna vire požarne ogroženosti.

Utrinki iz dela varnostnikov za varovanje prireditev v gostinskih lokalih

 • Naloge varnostnika pri varovanju prireditev v gostinskih lokalih >

  Kdo je lahko varnostnik? polnoletna oseba, je zdrav in ima ustrezne psihofizične sposobnosti, ima pridobljeno veljavno licenco NPK varnostnik, je Preberi več...
 • Varovanje Javnih Prireditev >

  Organizacija in izvedba prireditve Ali potrebujem najeti varnostno službo in varnostnike za javno prireditev? Odgovor: DA. Organizacijo varovanja na javni Preberi več...
 • Zakonodaja o Varovanju Javnih Prireditev >

  ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU Povezava na uradno besedilo Ta zakon ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanjaljudi Preberi več...
 • 1