Video Nadzorni Sistemi in Rešitve

Preventivni Nasveti za Varovanje Podjetja

Nasveti za izboljšanje varnosti v podjetju

V Sloveniji v zadnjih nekaj letih zaradi gospodarske krize opažamo povečano število vlomov v poslovne objekte. Zato v KLEMM SECURITY poskušamo naročnikom svetovati in tudi opozarjati pred pomanjkljivostmi. Pri naročniku skušamo zmanjšati možnost za nastanek poslovne škode s tehnično-mehanskimi rešitvami ali s fizičnim varovanjem. Vendar mora za izboljšanje varnosti najprej poskrbeti podjetje samo, skupaj z zaposlenimi. Boljša zaščita na več ravneh bo vlomilcu otežila delo in ga odvrnila od poskusa, da bi storil kaznivo dejanje.

Najpogostejši načini vlomov v objekte in zgradbe so:

 • lomljenje navzven štrlečih cilindričnih vložkov,
 • vlom vrat in oken s silo telesa ali z raznimi predmeti »na vzvod«,
 • razbitje steklenih površin,
 • posledica neprevidnosti lastnikov (ključi, shranjeni na »skritih mestih«, odprta vrata in okna, dostopnost predmetov v okolici, ki jih storilec uporabi za storitev kaznivega dejanja).

Pri preprečevanju vlomov so pomembne naslednje tri vrste varovanja objektov: mehansko, tehnično in fizično varovanje.

Glede mehanskega in tehničnega varovanja objektov upoštevajte naslednja strokovna priporočila:

 • samo tehnično varovanje (javljalniki, video nadzor itd.) ne zagotavlja varnosti in nedotakljivosti prostorov. Učinkovito je le skupaj z ustreznim mehanskim varovanjem, ki preprečuje fizični dostop v določen objekt. Storilci se vse pogosteje odločajo za izvrševanje »hitrih vlomov«, kljub temu, da vedo, da je objekt tehnično varovan in da bo na kraj prišla intervencijska ekipa,
 • pomembno je, da storilec na »mehansko oviro« naleti po zaznavi in prenosu alarma do intervencijskega centra, saj tako podaljšamo čas, ki bi ga potreboval za izvršitev kaznivega dejanja.

Nasveti naročniku za izboljšanje varnosti

Zaščita zunanjosti objekta:

 • varovalna ograja in zaklenjena vhodna vrata,
 • dobra osvetlitev okolice in notranjosti objekta,
 • senzorska luč,
 • po možnosti montaža opozorilnih siren na objektu (zunanja, po potrebi tudi notranja), saj bi v vsakem primeru ob prekinitvi vodov prišlo do sprožitve alarma. Opozorilne sirene z lučjo naj bodo nameščene na nedosegljivem mestu, da se prepreči njihovo poškodovanje ali uničenje, pomembno je tudi lastno napajanje,
 • poskrbite, da so pomožni objekti (drvarnice, kurilnice, garaže ipd.) zaklenjeni,
 • preprečite, da bi vlomilec za priklop orodij lahko uporabil zunanje električne vtičnice,
 • protivlomna in protipožarna vrata,
 • varnostno okovje na podbojih in varnostni ščit na ključavnici (proti lomljenju cilindričnih vložkov),
 • dodatna ključavnica ali prečna zapora (na vhodnih vratih, stranskih vhodih in pisarnah, kjer imate shranjeno gotovino, zlato ipd.),
 • zaščitno okovje in ustrezne ključavnice obešanke na vratih pomožnih objektov.

Zaščita na oknih:

 • varovalne rešetke ali kovinske rolete na steklenih površinah (kleti, pritličja, strehe),
 • varovala strešnih oken,
 • zaščitne protivlomne folije,
 • javljalniki loma stekla,
 • alarmna magnetna stikala.

Zaščita v notranjih prostorih:

 • kvaliteten protivlomni sistem – seveda mora biti vključen in ustrezno vzdrževan,
 • montaža sistema tehničnega varovanja z javljalniki gibanja in loma stekla,
 • pravilen in selektiven dostop do dešifriranja alarmnega sistema na objektu (čim manjše število uporabnikov – vsak uporabnik naj ima svojo šifro),
 • nivojsko tehnično varovanje (določeni objekti in prostori pod alarmom tudi v dnevno-nočnem času),
 • namestitev sistema varnostnega dima (Smoke Screen),
 • pri že nameščenem videonadzornem sistemu morajo biti kamere tehnično varovane proti nepooblaščenemu odklopu (rezanje vodov). Strežnik sistema mora biti prav tako ustrezno mehansko varovan (v posebnih omarah ali kletkah), da se prepreči njegova odtujitev ali uničenje,
 • priporočamo redno izdelavo varnostnih kopij na ločeno hranjenih pomnilniških medijih,
 • kvalitetna in pravilna namestitev oz. vgradnja sefa (pritrjen v tla ali steno, po možnosti prikrit v omari ali kako drugače),
 • uporaba tehnično varovanega sefa, s senzorjem na tresljaje (GM senzor),
 • uporaba tehnično varovanega sefa, s časovnim zamikom odpiranja in s sprožitvijo alarma (v primeru ropa – uporaba šifre za sprožitev alarma in nato uporaba šifre za odpiranje sefa),
 • označitev objekta oz. prostorov, da so tehnično varovani.

Zaščita z videonadzorom:eden izmed elementov tehničnega varovanja objektov je tudi t. i. videonadzor. Pri tem so pomembni kvaliteta in položaj kamer, zadostna resolucija slike, ustrezna kvaliteta snemalne enote in pravilna osvetlitev objektov ter okolice. Kamere morajo biti tehnično in mehansko varovane proti tatvini (zaščitna ohišja, vezava na alarmni sistem). Snemalna enota mora biti shranjena na skritem oz. mehansko in tehnično varovanem mestu, da so tako prepreči njena tatvina.

Sprejemna soba za obiskovalce: storilec kaznivega dejanja se pogosto predstavi kot potencialni kupec in osebno obišče podjetje, ter si tako dobro ogleda prostore. Zato svetujemo vgradnjo električnih vstopnih vrat, ki preprečujejo prost vstop. Večja podjetja pa naj postavijo recepcijo in sprejemno sobo za stranke. Ne dovolite neznanim osebam, da se same sprehodijo po vaših poslovnih prostorih, ampak naj jih ves čas spremlja kdo od zaposlenih v podjetju. Tovrstni obiskovalci naj ne dobijo možnosti, da bi si ogledali, kako poslujete. Poučite zaposlene, naj neznane osebe vprašajo, kam so namenjene, in jih tudi osebno pospremijo. Varnosti ni možno zagotoviti le s tehničnimi sredstvi, temveč je pomembno tudi ustrezno ravnanje vseh zaposlenih v podjetju.

Nasveti za trgovine: ker poslujete z gotovino, opozorite odgovorne na ažuren odvod denarja in shranjevanje na varnem mestu (sef, blagajna). Seveda sta tudi ta lahko izpostavljena v primeru ropa, saj storilec lahko zahteva ključe oz. odpiranje blagajne. Z varnostnega vidika zato predlagamo, da se odvod denarja opravlja vsakodnevno oz. vsak delovni dan, tako da je v poslovnem prostoru oz. lokalu le minimalna količina gotovine, pa še ta naj bo shranjena na posebno določenem tehnično in mehansko varovanem mestu.

Priporočila in nasvete so pripravili strokovnjaki na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Vpliv video nadzornega sistema na poslovanje

 • 4K Video Nadzorni Sistemi Bodočnosti >

  Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti Z prihodom napredne tehnologije na TV sprejemnikih in visoke ločljivosti 4K, se ta tehnologija Preberi več...
 • Zakonodaja o Video Nadzornih Sistemih >

  Zakonodaja in pravila za uporabo video nadzornega sistema Področje video nadzora pokriva Zakon o varstvu osebnih podatkov -1 Po določbah Preberi več...
 • Videonadzor dostopa v poslovne prostore >

  Videonadzor dostopa v poslovne prostore Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se skladno z določbami 75. člena ZVOP-1 Preberi več...
 • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah >

  Videonadzor v večstanovanjskih stavbah Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in Preberi več...
 • Videonadzor znotraj delovnih prostorov >

  Videonadzor znotraj delovnih prostorov Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer: kadar je Preberi več...
 • 1