Video Nadzorni Sistemi in Rešitve

Varovanje Gostinskih Lokalov

KLEMM SECURITY z licenco za varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Človek je družabno bitje in že od davnih časov se rad zbira v zasebnih ali javnih prostorih ter tam prireja zabave. Obiskovalec bi se rad zabaval in sprostil, lastnik lokala pa bi rad z svojo dejavnostjo na varen način nekaj zaslužil. Obenem pa, kot pravi stari rek »noč ima svojo moč«, lahko ob vplivu alkohola in adrenalina ter zaradi večje koncentracije ljudi v prostoru pride do prepirov, pretepov in podobnih izgredov. Zato mora lastnik lokala za varnost gostov in svojo varnost poskrbeti z najemom varnostnika z ustrezno licenco. Pri tem vam lahko priskoči na pomoč podjetje KLEMM SECURITY s svojimi strokovno usposobljenimi varnostniki.

Varnostnik bo z izvajanjem varovanja prireditev v gostinskem lokalu opravljal naslednje naloge:

 • pregled stanja objekta pred prireditvijo v gostinskem lokalu, med njo in po njej (poseben poudarek na prehodnosti vhodov oz. izhodov),
 • stalen kontakt z vodjo prireditve – naročnikom,
 • v primeru vstopnine, določenega reda – pravil na varovanem območju preverja, če ima obiskovalec kupljeno ustrezno vstopnico,
 • če to zahtevajo varnostne razmere, načrt varovanja ali red na varovanem območju, opravlja površinski pregled vrhnjih oblačil in prtljage, in sicer z namenom preprečitve vnosa kakršnega koli orožja – pri tem se večinoma uporabljajo tehnične rešitve (prenosni detektor kovin),
 • preprečuje vnos lastne hrane, pijač in drugih nedovoljenih živil,
 • preprečuje iznos inventarja lokala, hrane ali pijače,
 • po potrebi opravlja ugotavljanje identitete obiskovalcev in dovoljuje vstop samo polnoletnim osebam,
 • preprečuje vstop vinjenim osebam in osebam pod vplivom nedovoljenih substanc,
 • v skladu z varnostnim načrtom (požarnim redom) omejuje količino obiskovalcev v lokalu,
 • preprečuje vstop osebam, ki kažejo znake nasilnega vedenja in za katere je možno pričakovati, da bodo kršile javni red in mir,
 • preprečuje žaljenje osebja in obiskovalcev,
 • iz lokala odstrani osebe, ki kršijo pravila reda na varovanem območju,
 • iz lokala odstrani osebe, ki so pod vplivom prepovedanih substanc,
 • iz lokala odstrani osebe, ki bi želele distribuirati prepovedane substance,
 • prepreči vstop rednim znanim kršiteljem hišnih pravil – reda na varovanem območju ter javnega reda in miru,
 • po potrebi omogoči stik z odgovorno osebo v primeru morebitnih pritožb ali pohval,
 • ustrezno ukrepa, če zazna kršitve reda – pravil na varovanem območju, in o tem obvesti varnostno-nadzorni center, intervencijsko ekipo, vodjo varovanja in naročnika,
 • pokliče policijo v primeru kršitve javnega reda in miru,
 • nudi nujno prvo medicinsko pomoč do prihoda reševalne službe,
 • v primeru požara opravlja prve nujne ukrepe gašenja ter izvede in usmerja evakuacijo, če je to potrebno,
 • omeji ali prepreči vstop v objekt, če bi število obiskovalcev preseglo dovoljeno število obiskovalcev,
 • omogoča prost prehod reševalcev, reševalnega vozila ali gasilcev,

Vpliv video nadzornega sistema na poslovanje

 • 4K Video Nadzorni Sistemi Bodočnosti >

  Kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti Z prihodom napredne tehnologije na TV sprejemnikih in visoke ločljivosti 4K, se ta tehnologija Preberi več...
 • Zakonodaja o Video Nadzornih Sistemih >

  Zakonodaja in pravila za uporabo video nadzornega sistema Področje video nadzora pokriva Zakon o varstvu osebnih podatkov -1 Po določbah Preberi več...
 • Videonadzor dostopa v poslovne prostore >

  Videonadzor dostopa v poslovne prostore Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se skladno z določbami 75. člena ZVOP-1 Preberi več...
 • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah >

  Videonadzor v večstanovanjskih stavbah Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in Preberi več...
 • Videonadzor znotraj delovnih prostorov >

  Videonadzor znotraj delovnih prostorov Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer: kadar je Preberi več...
 • 1