Varovanje Premoženja

Podjetje KLEMM VAROVANJE d.o.o. je član Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja in ima skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (UR. List RS, št. 17/11) pridobljene naslednje licence za varovanje:

 • Licenco za varovanje premoženja in ljudi,
 • Licenco za varovanje javnih zbiranj,
 • Licenco za varovanje prireditev v gostinskih lokalih,
 • Licenco za varovanje oseb.

Podjetje KLEMM VAROVANJE d.o.o deluje na celotnem območju Republike Slovenije in tudi po potrebi v tujini.

V okviru omenjenih licenc vam ponujamo naslednje varnostne storitve:

 • izvajanje fizičnega varovanja za varovanje oseb, objektov in varovanega območja v skladu s predhodno izdelanim načrtom varovanja, ki ga izdelamo v sodelovanju z vami in temelji na podlagi varnostne ocene – ogroženosti posameznega objekta - subjekta,
 • strokovno usposobljene varnostnike za varovanje trgovin oz. etažno varovanje,
 • receptorsko – varnostno službo, ki opravlja nadzor nad objektom, njegovo okolico in usmerja, informira obiskovalce ter rokuje s signalno varnostnimi napravami,
 • usposobljene receptorje - varnostnike, ki aktivno znajo vsaj en tuj jezik in po potrebi opravljajo tudi delo telefonista,
 • varnostnike, ki so uniformirani, urejenega videza ter strokovno usposobljeni za opravljanje nadzora in varovanja po programih izobraževanja Zakona o zasebnem varovanju,
 • visoko usposobljene varnostnike varovanih oseb, ki svoje delo opravljajo skladno z mednarodno priznanimi licencami osebnega varovanja in ki svoje delo opravljajo v civilu in se v celoti lahko prilagajajo zahtevam naročnika,
 • vsi naši varnostniki so usposobljeni za izvajanje prve pomoči, reševanja iz dvigal in zagotavljanja požarne varnosti,
 • redno varnostno osveščanje vaših zaposlenih – uporabnikov naših storitev v smeri dviga varnostne kulture s ciljem zmanjševanja varnostnih tveganj,
 • zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (37. člen ZZasV, UR. List RS 126/03).

Pri opravljanju omenjenih dejavnosti naši varnostniki uporabljajo naslednjo varnostno opremo:

 • službeno uniformo,
 • varnostne srajčke,
 • službeno orožje,
 • plinski razpršilec,
 • varnostna ogledala,
 • prenosni detektor kovin,
 • lisice,
 • komunikacijska in druga sredstva.

Smo mlado podjetje, katerega prednost je visoka motiviranost, strokovnost in usposobljenost.

Omenjene kvalitete bomo nadgrajevali preko bogatih izkušenj našega matičnega podjetja KLEMM SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba. Omenjeno podjetje trenutno zaposluje več, kot 1200 varnostnikov in je specializirano za naslednja varnostna dela: varovanje trgovin, varovanje prireditev v gostinskih lokalih, varovanje javnih prireditev, varovanje objektov – delovišč in varovanje oseb.

Naš cilj je visoke varnostne standarde, ki jih dosega matično podjetje na področju zasebnega varovanja implementirati tudi v Sloveniji, seveda če nam boste dali to priložnost.

Za Vas smo dosegljivi 24 ur – 365 dni v letu. Kontaktna oseba, ki skrbi za Vašo varnost je varnostni menedžer podjetja Simon Mrak, ki je za Vas dosegljiv na tel. +386 /(0)51 622 661 ali na elektronski pošti info@klemmsecurity.si

Klemm Security Logo

OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Naziv: KLEMM VAROVANJE, varnostne storitve d.o.o.
Sedež podjetja: Letališka cesta 33, 1000 Slovenija
Davčna številka: SI 72063343
Matična številka: 6577229000
Telefon: +386 / (0)51 622 661
Varnostni menedžer: Simon Mrak
Elektronski naslov: info@klemmsecurity.si
Spletna stran: www.klemmsecurity.si
Klemm Security team capturing thief
Klemm Security team capturing thief